Середа, 19.06.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГоловнаРеєстраціяВхід
Вітаю Вас, Гість
Меню сайту
ВАКАНСІЇ
  • Електрогазозварник 4 розряду- 2 вакансії з/п від 2000 тис.грн.
КОНТАКТИ
ПАТ "Чернігівгаз"
Адреса:
14021, м. Чернігів,
вул. Любецька, 68
тел. (0462) 644-044
Факс:
тел. (0462) 644-090
Електронна адреса:
Інформація для тендерів:
ftp://gazcg.com.ua
тел. 644-816
 Річна інформація емітента цінних паперів
Титульний аркуш

 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння                                                                                                 Ярова Алла Артурiвна            (посада)                                          (підпис)                                                        (прізвище та ініціали керівника) 24.04.2012                                                        М.П.
 (дата)
 Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

                  1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Чернiгiвгаз"
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03358104
1.4. Місцезнаходження емітента вул.Любецька,68, м.Чернiгiв, Новозаводський, Україна, 14021
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0462 644-048, 0462 644-048
1.6. Електронна поштова адреса емітента lmchernynska@gas.cn.ua
                  2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012 (дата)
2.2. Річна інформація №76 Бюлетень цiннi папери опублікована у 25.04.2012 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на www.stockmarket.gov.ua в мережі Інтернет 24.04.2012 і на власній сторінці

Пошук
ВІТАННЯ